Mitä tehdä
Metsäomaisuudella?

Metsäsijoittamisen tuotto ja riskit

toukokuuta 9, 2014

Metsä on vakaa, turvallinen ja ennustettavissa oleva sijoituskohde, jonka tuotto muodostuu puuston kasvusta, puutavaralajisiirtymistä (hukkapuu - kuitupuu - tukkipuu) ja puunhintojen noususta. Sijoituksen tuotto on yhteydessä riskiin, sillä usein suurempi riski tarjoaa mahdollisuuden myös suurempiin tuottoihin. Metsäsijoittamisessa riskit ovat monelta osin ennakoitavissa ja hallittavissa.

Metsäsijoittamisen riskejä ovat

  • puunhintojen muutokset
  • verotuksen muutokset
  • inflaation vaikutukset ja lainakorkojen nouseminen
  • metsätuhot
  • väärien metsänhoidollisten päätösten tekeminen

Metsämaa on konkreettista varallisuutta, jonka kehitykseen voi itse hoitotoimin vaikuttaa. Metsämaan tuottojen turvaaminen ja riskien minimointi voi onnistua metsävarallisuudenhoitopalveluiden avulla.

Blogiarkisto